NOV 0620 - osobní a nákladní výtah

NOV 0620 je osobní a nákladní výtah. Základní vybavení, 4 nástupiště, délka stožáru 15m.


 NOV 0620
Jmenovitá nosnost600 kg nebo 7 osob
Jmenovitá rychlost30 m/min.
Max. výška k římse100 m/td>
Vnitřní rozměry klece1,23 x 1,97 m
Napěťová soustava3NPE – 50Hz
 400 V/TN-S
Ovládací napětí7,5 kW
Výkon el. motoru32 A
Průměr nosného lana1508 mm
Hmotnost 2 m dílu stožáru64 kg