ALULIFT 200V - lehký stavební nákladní výtah

Doprava materiálu ve svislém směru
Připojení na domovní síť 220 V jistič 16A
Otočný vozík klec pro snadnou a bezpečnou manipulaci
Stavebnicový systém
LKotvení k budově i k lešení

 ALULIFT 200 V
Jmenovitá nosnost200 kg
Jmenovitá rychlost25 m/min.
Max. výška k římse60 m
Vnitřní rozměry klece0,75 x 1,15 m
Napěťová soustava1NPE – 50Hz
 230 V/TN-S
Ovládací napětí24 V
Výkon el. motoru1,3 kVA
Průměr nosného lana6,3 mm
Hmotnost 2 m dílu stožáru12 kg